แตกกิ่งก้านสาขาธุรกิจครอบคลุมทั้งงานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การผลิตซอฟต์แวร์ซ้ำ, การให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศ, และ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศ ด้วยการแตกขยายการดำเนินงานเป็น 8 ธุรกิจหลัก (Business Unit) ที่ประกอบไปด้วย 5 สายธุรกิจ ของบริษัทแม่ กับ 4 บริษัทย่อย

เรามีความพร้อมที่จะออกแบบ สร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ Digital HD สำหรับห้อง Studio โดยวิศกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ด้วยมาตรฐานและอุปกรณ์คุณภาพระดับ Broadcast เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่องานออกอากาศรายการสด หรือการถ่ายทำรายการ คุณภาพสูงระดับ HD

เรามีความพร้อมที่จะเสนออุปกรณ์เข้ารหัสและถอดรหัสสัญญาณดิจิตอลทีวีความคมชัดสูงที่มีคุณภาพระดับโลกเป็นที่ยอมรับและใช้กันในหลายประเทศ

เรามีความพร้อมที่จะออกแบบ สร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบรับ-ส่ง สำหรับสถานีโทรทัศน์ เพื่องานออกอากาศรายการต่างๆ ผ่านระบบดาวเทียมมาตรฐาน DVB-S2 ไปยังสถานีภูมิภาค และออกอากาศไปยังผู้ชม โดยรองรับคุณภาพสัญญาณถึง HD โดยวิศกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ด้วยมาตรฐานและอุปกรณ์คุณภาพระดับ Broadcast เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เรามีความพร้อมที่จะออกแบบ สร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ Digital TV System สำหรับสถานีโทรทัศน์ เพื่องานออกอากาศรายการต่างๆ ผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินมาตรฐาน DVB-T2 ไปยังผู้ชม โดยรองรับคุณภาพสัญญาณถึง HD โดยวิศกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ด้วยมาตรฐานและอุปกรณ์คุณภาพระดับ Broadcast เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เรามีความพร้อมที่จะออกแบบ สร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ Media Asset Management System (MAM) สำหรับสถานีโทรทัศน์ เพื่อบริหารการจัดเก็บรายการต่างๆ เพื่อใช้ในการออกอากาศ โดยวิศกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ด้วยมาตรฐานและอุปกรณ์คุณภาพระดับ Broadcast เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสถานีโทรทัศน์ ที่ต้องการออกอากาศรายการคุณภาพสูงระดับ HD

เรามีความพร้อมที่จะออกแบบ สร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ รถ OB และ DSNG โดยวิศกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ด้วยมาตรฐานและอุปกรณ์คุณภาพระดับ Broadcast เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่องานถ่ายทอดสด ในสถานการต่างๆ และสามารถใช้งานได้หลากหลากตามพื้นที่การออกอากาศจริง